Saturday, February 2, 2013

సామెతలు 95


శ్రీమతి సత్యవతీ రావు గంటి పంపిన సామెతలు


1. అందని పండ్లకు అఱ్ఱులు చాచినట్లు.
2. అందరికి నేను లొకువ నాకు నంబి లోకువ.
3. అంగిట బెల్లం ఆత్మలో విషం.
4. అంతా వట్టిది పట్టుతెరలే.
5. అంగడి బియ్యం తంగెడి కట్టెలు.
6. అందరూ ఘనులైన హరునకు తావేది?
7. అందాల పురుషుడికి రాగి మీసాలు.
8. అందరూ ఆ బుర్రలో విత్తనాలే.
9. అంబటి మీద ఆశ మీసాల మీద మొజు.
10. అంబలి థినువేళ అమృతమబ్బినట్లు.
11. అందరూ అయ్యోరులైతే చదివేదెవరు.
12. అక్కమ్మ స్రార్ధనికి అధిశ్రావణం.
13. అక్కలు లేచేవరుకు నక్కలు కూస్తాయి
14. అగసాలిని వెలయాలిని నమ్మరదు.
15. అగ్గువ బేరం నుగ్గు నుగ్గు.
16. అగడ్తలో పడ్డ కప్పకు అదే వైకుంఠం.
17. అగ్నిలో మిడత పడ్డట్లు.
19. అడక్కుంటే జోలె అడుక్కుపోతుంది.
20. అడవి నక్కలకు కొత్వాలు ఆజ్ఞలా?
21. అడవి పులి మనుషులని ఆదరించునా?
22. అడవిలో తినేసి ఆకుతో తుడిచినట్లు.
23. అడిగింది రొట్టె, ఇచ్చింది రాయి.
24. అడుగనేరను ఊడ్చిపెట్టు అన్నట్లు.
25. అడుగు తప్పితే అరవై ఆరు గుణాలు.
26. అడుగు దాటితే అక్కర దాటుతుంది.
27. అడుగు పడగానే పిడుగు పడ్డట్టు.
28. అడేజావ్ వచ్చి బడేజావ్ అన్నదట.
29. అడుసు తొక్కనేల కాలు కడుగనేల.
30. అడిలేనిదే తలుపు గదెందుకు.
31. అద్దంలొని ముడుపు అందిరాదు.
32. అద్దం మీద ఆవగింజ పడ్డట్టు.
33. అద్దంలో ముడుపు అరచేతి స్వర్గం.
34. అద్దంలోని మూత అందిరాని మాట.
35. అమ్మ రాకాసి, ఆలి భూకాసి.
36. అమ్మి చిన్న ,కమ్మ పెద్ద.
37. అమావాస్యకు తరువాత పౌర్ణమి రాదా?
38. అమర్చినదానిలో అత్త వేలు పెట్టినట్లు.
39. అమరితే ఆడది,అమరకుంటే బొడిది.
40. అమ్మేదొకటి అసిమిలోదొకటి
41. అత్త మిత్తి తోడికోడలు కత్తి.
42. అత్త మంచి,వేము తీపి ఉండదు.
43. అత్తపేరు పెట్టి కూతురిని కొట్టినట్లు.
44. అత్త మెత్తన ,కత్తి మెత్తన ఉండవు.
45. అన్ని పేర్లకు ఆషాడం తప్పదు.
46. అన్నము చుట్టరికము, డబ్బు పగ.
47. అన్యాయపు సంపాదన ఆవిరైపోతుంది.
48. అప్పు తీర్చెవానికి పత్రంతో పనేముంది.
49. అప్పు లేకపొతే ఉప్పు గంజైన మేలు.
50. అరవ చెరుచు ,పాము కరుచు.
51. అరచేతికి పండ్లొచ్చినట్లు.
52. అరిగిన కంచు, మురిగిన చారు.
53. అరపుల గొద్దు పితుకునా?.
54. అరిక కలవదు అరక్షణం ఓపలేదు.
55. అరికాలిలో కన్ను వాచినట్లు.
56. అయితే ఆముదాలు కాకుంటే కందులు..
57. అయ్య కదురువలె,అమ్మకుదురువలె.
58. అవ్వను పట్టుకుని వసంతాలదినట్లు.
59. అసలుది లేకపొతే అహంకారమెక్కువ.
60. అసలు పసలేక దొంగని అరచినట్లు.


61. ఆ  ఊరి దొర ఈ ఊరికి తలారి
62. ఆకారం పుష్టి,నైవేద్యం నష్టి.
63. ఆకాసం పొడువు ఆకాసమే యెరుగు.
64. ఆకు ఇస్తే అన్నం పెట్టినంత పుణ్యం.
65. ఆకు వేసి నేల మీద వడ్డించినట్లు.
66. ఆచారం ముందు,అనాచారం వెనుక.
67. ఆడదే అమృతం,ఆడదే హాలహలం
68. ఆడంబరానికి అంటకత్తెర వెసినట్టు.
69. ఆడదానికి ఆయనకు ఆమడ దూరం.
70. ఆడదాని మాట ఆపదలకు మూలం.
71. ఆడ బిడ్డ మాటకు ఇరువైపులా పదునే.
72. ఆడబోయిన చోటే తీర్థమెదురైనట్టు.
73. ఆడ శోకం మొగరాగం ఒక్కటే.
74. ఆత్రగానికి బుద్ది, మత్తు,ఆకలి యెక్కువ.
75. ఆదాయం లేనిదే సెట్టి వరదనుబోడు.
76. ఆ పప్పు ఈ నీళ్ళకు ఉదకదు.
77. ఆబోతుకు బండే లేదు.
78. ఆబోతు కండలకు ఱంకెలకు పెద్ద.
79. ఆబోతుతో దుక్కిటెద్దు పోలుతుందా?
80. ఆముదమున్న చొటే నీళ్ళాడినట్టు.
81. ఆ మొద్దు లొదే ఈ పెడు కూడా.
82. ఆయన లేని కూర అరటికాయకూర.
83. ఆలి కుదురైతే చేను కుదురౌతుంది.
84. ఆలి చచ్చిన వాడికి ఆడదే బంగారం.
85. ఆలు లేని బడాయి నీళ్ళు తోడమన్నట్టు.
86. ఆవులు కొరిన చొట పూరి మొలచినత్త్లు.
87. ఆవును కొంటే దూడను కొన్నట్లే.
88. ఆటా ముగిసింది, తంతీ తెగింది.
89. ఆంద్రుల ఆరంభ శూరత్వం..
90. ఆట విడుపు చేత దెబ్బలు.
91. ఆరేసి మూదెట్టుకున్నట్టుంది.
92. ఆడ పెత్తనము మాల భాగవతము.
93. ఆశ్లేష వాన అరికాలు తేమ.


94. ఇంటి చిలుకను బోయకిచ్చినట్లు.
95. ఇంటికి ఇత్తడి, పొరిగింటికి పుత్తడి.
96. ఇంట ఆచారం బయట అనాచరం.
97. ఇంగువ, దొంగతనము దాగవు.
98. ఇనుము వల్ల అగ్నికి సమ్మెట పోట్లు.
99. ఇవ్వని మొండికి విడువని సన్యాసి.
100. ఇష్టంతో ఇచ్చినదే ఇలలో మిన్న.